Language:

www.tradeconsult.sk

Technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí

Profil Ako na to Podujatia Služby Návrhy a realizácie Veľkokapacitné párty stany Svadobný špeciál Referencie Novinky Katalóg inventáru

Montáž party stanu

Keď sú party stan, inventár a dekorácie interiéru navrhnuté a návrh z Vašej strany schválený, spíšeme objednávku. Následne spracujeme postupnosť realizačných prác.

Spoločnosť Trade & Consult Vám ponúka montáž party stanov, prenájom a montáž inventáru a dekorácií komplexne alebo čiastkovo.

Montáž party stanov závisí od termínu, priestoru, dostupnosti, rozsahu požadovaných prác a a veľkosti party stanu. Na montáž party stanu je potrebné zabezpečiť dostatočný časový priestor, na čo je potrebné myslieť pri prenájme priestoru.

Montáž party stanu pre Vašu akciu bude prebiehať nasledovne:
  1. Pripravíme si priestor, v ktorom sa má uskutočniť montáž party stanu.
  2. Zrealizujeme montáž jednotlivých prvkov party stanu – podlaha stanu, konštrukcia stanu, strop stanu, opláštenie stanu, dvere stanu, pódium, tanečný parket.
  3. Zapojíme jednotlivé rozvody v party stane - lustre, svietidlá, ohrievače, klimatizáciu. Následne zapojenia preskúšame.
  4. Prinesieme a zmontujeme inventár – stoly, stoličky, pódium, tanečný parket.
  5. Osadíme požadované dekorácie – svetelné dekorácie, textilné dekorácie, umelé dekorácie, kvetinové dekorácie.
Náš technický dozor je prítomný aj počas celého priebehu Vašej akcie a dohliada na technickú stránku a bezpečnosť party stanu, inventáru, osvetlenia, vykurovania, klimatizácie a ostatných nami dodaných prvkov. Technický dozor v prípade potreby rieši vzniknuté problémy priamo na mieste.
Montáž party stanu
Detail
Montáž party stanu
Detail
Montáž party stanu
Detail
Technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
Tel: +421 44 4332 111, fax: +421 44 4304 701
E-mail: info@tradeconsult.sk
Created by WebCreative.info 2000 - 2017 All rights reserved.