Language:

www.tradeconsult.sk

Technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí

Profil Ako na to Podujatia Služby Návrhy a realizácie Veľkokapacitné párty stany Svadobný špeciál Referencie Novinky Katalóg inventáru

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto podmienky upravujú prenájom majetku spol. Trade&Consult, s.r.o. (ďalej len prenajímateľa ) a poskytovanie s tým spojených služieb, uhradenie ceny za prenájom majetku ako aj i prípadných škôd vzniknutých na majetku prenajímateľa. Ďalej upravujú práva a povinnosti obidvoch strán, t.j. prenajímateľa a objednávateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje prenajať objednávateľovi svoje zariadenie a poskytnúť s tým spojené služby, špecifikované v jednotlivých objednávkach za týchto podmienok, ktoré sa vždy považujú za neoddeliteľnú súčasť Potvrdenia objednávky.; objednávateľ je povinný sa s nimi zoznámiť.
Zvláštne písomné dojednania strán majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.
Technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
Tel: +421 44 4332 111, fax: +421 44 4304 701
E-mail: info@tradeconsult.sk
Created by WebCreative.info 2000 - 2017 All rights reserved.